سوابق کاری و تحصیلی javad mostaghim   

سوابق شغلی
  کارشناس دفترفنی
شرکت/سازمان: هنزا و سامان محیط
از تاریخ: دي 1388     تا تاریخ: تا کنون
کشور: ایران  شهر:
توضیحات: برای دریافت رزومه لطفا تماس بگیرید ممنون
تاریخ شروعتاریخ پایانعنوان مدرکموضوعدانشگاهنمرهشهرکشور

مقدماتی
- مکالمه ساده و درک نوشته ها
معلومات کاری- توان استفاده از زبان برای موارد کاری و خواندن متنها
روان- توان خواندن و نوشتن و صحبت روان بدون اشتباه
محلی- زبان مادری