سوابق کاری و تحصیلی لادن میرمحمدصادق   

سوابق شغلی
  عکاس
شرکت/سازمان:
از تاریخ: آبان 1386     تا تاریخ: تا کنون
کشور: ایران  شهر: تهران
توضیحات: لیسانس عکاسی و فوق لیسانس گرافیک
تاریخ شروعتاریخ پایانعنوان مدرکموضوعدانشگاهنمرهشهرکشور
بهمن 1396 دانشجو فوق لیسانس گرافیک هنر و معماری پارس ۱۷/۳۰ تهران ایران
بهمن 1390 بهمن 1394 لیسانس عکاسی هنر و رسانه شرق تهران ۱۸/۳۰ تهران ایران

مقدماتی
- مکالمه ساده و درک نوشته ها
معلومات کاری- توان استفاده از زبان برای موارد کاری و خواندن متنها
روان- توان خواندن و نوشتن و صحبت روان بدون اشتباه
محلی- زبان مادری