سوابق کاری و تحصیلی محبوبه جهان آبادیان   

سوابق شغلی
  کارشناس نقشه و GIS
شرکت/سازمان: سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان فارس- استانداری
از تاریخ: تير 1385     تا تاریخ: اسفند 1386
کشور: ایران  شهر: شیراز
توضیحات: کار با نرم افزارهای Autodesk Map و همچنین نرم افزارهای GIS و امور مربوط به نقشه- اماده سازی و رقومی کردن نقشه و عملیات مکانیزاسیون نقشه های استان فارس
  حسابداری
شرکت/سازمان: شرکت استیل البرز
از تاریخ: ارديبهشت 1384     تا تاریخ: ارديبهشت 1385
کشور: ایران  شهر: شیراز
توضیحات: به عنوان کارمند حسابداری با نرم افزار سامان مشغول به کار بوده ام و همچنین انجام کارهای دفتری و بایگانی به عهده من بوده
تاریخ شروعتاریخ پایانعنوان مدرکموضوعدانشگاهنمرهشهرکشور
مهر 1380 بهمن 1383 لیسانس کارشناس برنامه ریزی شهری سیستان و بلوچستان 16.84 زاهدان ایران

مقدماتی
- مکالمه ساده و درک نوشته ها
معلومات کاری- توان استفاده از زبان برای موارد کاری و خواندن متنها
روان- توان خواندن و نوشتن و صحبت روان بدون اشتباه
محلی- زبان مادری