سوابق کاری و تحصیلی مهتاب محمدی   

سوابق شغلی
  برنامه نویس
شرکت/سازمان: اروند
از تاریخ: بهمن 1389     تا تاریخ: تا کنون
کشور: ایران  شهر: تهران
توضیحات: mvvm pattern xaml wcf silverlight
  عضو گروه erp
شرکت/سازمان: eniac
از تاریخ: فروردين 1389     تا تاریخ: آبان 1389
کشور: ایران  شهر: تهران
توضیحات: عضو گروه ERP در شرکت پخش البرز
  برنامه نویس
شرکت/سازمان: سامانه پرداز
از تاریخ: مهر 1388     تا تاریخ: فروردين 1389
کشور: ایران  شهر: تهران
توضیحات:  C# win C# web Asp.net Html Ajax CSS Sql Server 2008
تاریخ شروعتاریخ پایانعنوان مدرکموضوعدانشگاهنمرهشهرکشور
مهر 1382 خرداد 1386 لیسانس کامپیوتر-نرم افزار آزاد یزد ایران