سوابق کاری و تحصیلی مهسا بیگی   

سوابق شغلی
هیچ موردی ثبت نشده است
تاریخ شروعتاریخ پایانعنوان مدرکموضوعدانشگاهنمرهشهرکشور
مهر 1392 دانشجو فوق لیسانس معماری کامپیوتر ازاد نجف آباد ایران
مهر 1388 تير 1392 لیسانس فناوری اطلاعات پیام نور شاهین شهر ایران

مقدماتی
- مکالمه ساده و درک نوشته ها
معلومات کاری- توان استفاده از زبان برای موارد کاری و خواندن متنها
روان- توان خواندن و نوشتن و صحبت روان بدون اشتباه
محلی- زبان مادری