سوابق کاری و تحصیلی مهدی بدرحداد   

سوابق شغلی
  مدیر فروشگاه
شرکت/سازمان: فروشگاه الوند
از تاریخ: آبان 1397     تا تاریخ: تا کنون
کشور: ایران  شهر: همدان

  مدیر شعبه استان همدان
شرکت/سازمان: شرکت نوآوران فن آوازه- فروشگاه اینترنتی دیجیکالا
از تاریخ: شهريور 1394     تا تاریخ: مهر 1397
کشور: ایران  شهر: همدان

  سرپرست فروش شعبه همدان
شرکت/سازمان: گروه صنعتی نجاتی -آناتا
از تاریخ: مرداد 1393     تا تاریخ: مرداد 1394
کشور: ایران  شهر: همدان

  سرپرست انبار و توزیع شعبه همدان
شرکت/سازمان: شرکت پخش بانی چاو - کاله
از تاریخ: تير 1392     تا تاریخ: تير 1393
کشور: ایران  شهر: همدان

  مدیر فروش شعبه همدان
شرکت/سازمان: فروشگاه کنار کیش
از تاریخ: فروردين 1391     تا تاریخ: خرداد 1392
کشور: ایران  شهر: همدان

  مدیر برنامه ریزی و بازرگانی
شرکت/سازمان: شرکت تولیدی فوارگستر غرب
از تاریخ: بهمن 1389     تا تاریخ: اسفند 1390
کشور: ایران  شهر: همدان

  مدیر کنترل و تضمین کیفیت
شرکت/سازمان: شرکت تولیدی آوید سازه کارا
از تاریخ: مرداد 1387     تا تاریخ: دي 1389
کشور: ایران  شهر: تهران

تاریخ شروعتاریخ پایانعنوان مدرکموضوعدانشگاهنمرهشهرکشور
مهر 1384 خرداد 1388 لیسانس مهندسی صنایع - تکنولوژی صنعتی آزاد گچساران ایران

مقدماتی
- مکالمه ساده و درک نوشته ها
معلومات کاری- توان استفاده از زبان برای موارد کاری و خواندن متنها
روان- توان خواندن و نوشتن و صحبت روان بدون اشتباه
محلی- زبان مادری