سوابق کاری و تحصیلی مهدی جوادی   

سوابق شغلی
  کارشناس شبکه و کامپیوتر
شرکت/سازمان: خصوصی
از تاریخ: خرداد 1388     تا تاریخ: تا کنون
کشور: ایران  شهر: تهران
توضیحات: قابل ذکر است شرکت عضو شورای عالی انفورماتیک بوده و در زمینه کامپیوتر فعالیت دارد که شامل موارد 1- امنیت شبکه، مدیریت و امور مربوط 2- پشتیبانی و نگهداری تجهیزات کامپیوتر 3- انجام پروژه‌های نرم‌افزاری و برنامه نویسی شبکه 4- تعمیرات پرینتر، مانیتور و تجهیزات جانبی
  کارشناس شبکه و کامپیوتر
شرکت/سازمان: خصوصی
از تاریخ: بهمن 1380     تا تاریخ: اسفند 1387
کشور: ایران  شهر: تهران

تاریخ شروعتاریخ پایانعنوان مدرکموضوعدانشگاهنمرهشهرکشور
بهمن 1378 شهريور 1381 فوق دیپلم کاردانی ترمی نرم‌افزار کامپیوتر جامع علمی-کاربردی 14/65 تهران ایران