سوابق کاری و تحصیلی مهرداد بروجردی   

سوابق شغلی
  سرپرست و مدیریت دفتر فنی
شرکت/سازمان: مستحکم
از تاریخ: شهريور 1391     تا تاریخ: اسفند 1395
کشور: ایران  شهر: تهران
توضیحات: سرپرست دفتر فنی شرکت ساختمانی مستحکم
  مهندس و ناظر اجرای ابنیه و تاسیسات
شرکت/سازمان: آرش بتن
از تاریخ: اسفند 1389     تا تاریخ: فروردين 1391
کشور: ایران  شهر: تهران
توضیحات: مهندس مجری ابنیه و تاسیسات 110 واحد از یک سایت انبوه سازی بتن آرمه
تاریخ شروعتاریخ پایانعنوان مدرکموضوعدانشگاهنمرهشهرکشور
مهر 1384 شهريور 1389 لیسانس مهندسی عمران آزاد 13 قزوین ایران

مقدماتی
- مکالمه ساده و درک نوشته ها
معلومات کاری- توان استفاده از زبان برای موارد کاری و خواندن متنها
روان- توان خواندن و نوشتن و صحبت روان بدون اشتباه
محلی- زبان مادری
* تسلط به فهارس بها ابنیه ، بخشنامه ها ، شرایط پیمان های عمرانی ، مدیریت تیمی دفتر فنی، جلسات هماهنگی هیئت مدیره    
* تهیه و نگارش صورت مجالس ، دستور کار ، آنالیز ، قیمت جدید ، صورت وضعیت نویسی کارکرد و تعدیل  
* تهیه برنامه زمان بندی ، کنرل پروژه ، گزارشات توجیهی و پیشرفت      
* متره ، تهیه آنالیز قیمت ، تجزیه بها و نکمیل اسناد مناقصه      
* نامه نگاری ، امور قراردادها ،گزارش ضرر زیان ، نگارش لایحه تاخیرات    
* تسلط به زبان انگلیسی      
*  دارای روحیه تیمی ، با انگیزه و کوشا. توانایی مدیریت منابع انسانی جهت پیشبرد اهداف سازمانی و افزایش کارایی