سوابق کاری و تحصیلی ملیکا نجفی   

سوابق شغلی
هیچ موردی ثبت نشده است
تاریخ شروعتاریخ پایانعنوان مدرکموضوعدانشگاهنمرهشهرکشور

مقدماتی
- مکالمه ساده و درک نوشته ها
معلومات کاری- توان استفاده از زبان برای موارد کاری و خواندن متنها
روان- توان خواندن و نوشتن و صحبت روان بدون اشتباه
محلی- زبان مادری
من یک طراح و گرافیست هستم_کارهای گرافیکی خودرا به من بسپارید و با خیال راحت از زیبایی و شیک بودن و خاص بودن کارهای اداری و ست اداری کارت ویزیت خود لذت ببرید