سوابق کاری و تحصیلی محمد گنجی   

سوابق شغلی
  طراحی و راه اندازی و پشتیبانی شبکه داخلی و اینترنتی شرکت پرتوناب الکترونیک (mail server، isa، dc,wireless و ...)
شرکت/سازمان: پرتوناب الکترونیک
از تاریخ: مرداد 1389     تا تاریخ: تا کنون
کشور: ایران  شهر: تهران - شهر صنعتی قدس

  طراحی و راه اندازی و پشتیبانی شبکه داخلی و اینترنتی دفتر پرند شرکت پرتوناب و ارتباط سایت به سایت با تهران
شرکت/سازمان: پرتوناب الکترونیک
از تاریخ: مرداد 1389     تا تاریخ: تا کنون
کشور: ایران  شهر: تهران - شهر صنعتی قدس

  ترجمه و تالیف کتاب راهنمای جامع ccna 640-802
شرکت/سازمان: موسسه انتشارات دانشگاهی و فنی مهندسی نص
از تاریخ: مرداد 1389     تا تاریخ: تا کنون
کشور: ایران  شهر: ایران

  طراحی و راه اندازی و پشتیبانی شبکه داخلی و اینترنتی شرکت پایش طرح (mail server، isa، dc و ...)
شرکت/سازمان: پایش طرح تابناک - پروژه پالایشگاه بندرعباس
از تاریخ: دي 1387     تا تاریخ: تا کنون
کشور: ایران  شهر: تهران

  تدریس PowerPoint به معلمان آموزش و پرورش
شرکت/سازمان: آموزش و پرورش
از تاریخ: تير 1384     تا تاریخ: مهر 1384
کشور: ایران  شهر: تهران
توضیحات: دوره ICDL
  مسوول فروش شرکت‌های فراسو، اچ پی و گام الکترونیک در مجتمع کامپیوتر پایتخت
شرکت/سازمان:
از تاریخ: ارديبهشت 1384     تا تاریخ: مهر 1384
کشور: ایران  شهر: تهران

تاریخ شروعتاریخ پایانعنوان مدرکموضوعدانشگاهنمرهشهرکشور
مهر 1379 دي 1383 لیسانس کارشناسی فناوری اطلاعات شهید بهشتی ایران

مقدماتی
- مکالمه ساده و درک نوشته ها
معلومات کاری- توان استفاده از زبان برای موارد کاری و خواندن متنها
روان- توان خواندن و نوشتن و صحبت روان بدون اشتباه
محلی- زبان مادری