سوابق کاری و تحصیلی منصور مقبل حقیقی   

سوابق شغلی
  امور مالی و اداری
شرکت/سازمان: شرکت شن و ماسه مریان تالش
از تاریخ: فروردين 1390     تا تاریخ: اسفند 1390
کشور: ایران  شهر: تالش
توضیحات: پیگیری و اجرای کلیه امور اداری، امور انسانی، مجوزها و انبارها
  سرپرست کارگاه بارگیری و آسیاب سیمان
شرکت/سازمان: شرکت سهامی خاص آذرخاک
از تاریخ: فروردين 1389     تا تاریخ: اسفند 1389
کشور: ایران  شهر: فیروزکوه و نکا
توضیحات: بصورت پیمانکار کارخانه های سیمان/سرپرستی پرسنلی بالغ بر 100 نفر
تاریخ شروعتاریخ پایانعنوان مدرکموضوعدانشگاهنمرهشهرکشور
فروردين 1382 فروردين 1386 لیسانس کارشناسی حقوق آزاد 15.03 اردبیل ایران

مقدماتی
- مکالمه ساده و درک نوشته ها
معلومات کاری- توان استفاده از زبان برای موارد کاری و خواندن متنها
روان- توان خواندن و نوشتن و صحبت روان بدون اشتباه
محلی- زبان مادری

سوابق شغلی:

سرپرست کارگاه بارگیری در شرکت آذر خاک در شرکت سیمان مازندران و فیروزکوه وبازرس شرکت پیمانکار با پرسنلی بالغ بر 100 نفر

مدیر اداری و فروش در شرکت سنگ شکن تالش

مجری و طراح امور چاپی و تبلیغاتی