سوابق کاری و تحصیلی میلاد مرادی   

سوابق شغلی
  برنامه نویس دکستاپ و اپراتور gis
شرکت/سازمان: پایاتدبیر ایرسا
از تاریخ: فروردين 1396     تا تاریخ: فروردين 1397
کشور: ایران  شهر: تهران

تاریخ شروعتاریخ پایانعنوان مدرکموضوعدانشگاهنمرهشهرکشور
فروردين 1340 دانشجو فوق دیپلم نرم افزار آزاد تهران ایران

مقدماتی
- مکالمه ساده و درک نوشته ها
معلومات کاری- توان استفاده از زبان برای موارد کاری و خواندن متنها
روان- توان خواندن و نوشتن و صحبت روان بدون اشتباه
محلی- زبان مادری