سوابق کاری و تحصیلی محمد پارساشریف   

سوابق شغلی
  کارشناس سخت افزار
شرکت/سازمان: دفتر سخت افزاری پردیسان
از تاریخ: آبان 1388     تا تاریخ: تا کنون
کشور: ایران  شهر: مشهد
توضیحات: تعمیرات مادربود pc
  کارشناس سخت افزار
شرکت/سازمان: سیستم های پیشرفته توس
از تاریخ: اسفند 1385     تا تاریخ: تا کنون
کشور: ایران  شهر: مشهد
توضیحات: تعمیرات الکترونیکی pc , ups و انواع پرینتر
  مدیر فروش و کارشناس سخت افزار
شرکت/سازمان: خدمات سخت افزاری MIT
از تاریخ: بهمن 1381     تا تاریخ: بهمن 1385
کشور: ایران  شهر: مشهد

  مدیریت
شرکت/سازمان: آموزشگاه راشد جوان
از تاریخ: شهريور 1381     تا تاریخ: خرداد 1385
کشور: ایران  شهر: مشهد
توضیحات: مدیریت
تاریخ شروعتاریخ پایانعنوان مدرکموضوعدانشگاهنمرهشهرکشور
مهر 1381 بهمن 1385 لیسانس کارشناسی آزاد فنی مهندسی 56/17 مشهد ایران

مقدماتی
- مکالمه ساده و درک نوشته ها
معلومات کاری- توان استفاده از زبان برای موارد کاری و خواندن متنها
روان- توان خواندن و نوشتن و صحبت روان بدون اشتباه
محلی- زبان مادری