سوابق کاری و تحصیلی مجتبی احمدی قبان کندی   

سوابق شغلی
  مدیر شبکه
شرکت/سازمان: تعاونی اعتبار جهاد نصر آذربایجان شرقی
از تاریخ: دي 1391     تا تاریخ: تا کنون
کشور: ایران  شهر: تبریز
توضیحات: مهندس نرم افزار مهندس سیستم و متخصص تکنولوژی هستم دارای مدرک MCSE - MCTS
تاریخ شروعتاریخ پایانعنوان مدرکموضوعدانشگاهنمرهشهرکشور
مهر 1391 دانشجو لیسانس مهندسی تکنولوژی نرم افزار کامپیوتر آزاد واحد ملکان 15.55 تبریز ایران
مهر 1389 خرداد 1391 فوق دیپلم کاردانی نرم افزار کامپیوتر آزاد واحد ملکان 15.56 تبریز ایران