سوابق کاری و تحصیلی مریم رزاقی کاشانی   

سوابق شغلی
  منشی
شرکت/سازمان: مطب پزشکی
از تاریخ: مهر 1398     تا تاریخ: تير 1399
کشور: ایران  شهر: فردیس
توضیحات: در مطب پزشکی شوهرم به عنوان منشی مشغول فعالیت بودم
  کارشناس پژوهشی
شرکت/سازمان: پژوهشکده هوا فضای ایران
از تاریخ: شهريور 1382     تا تاریخ: آبان 1384
کشور: ایران  شهر: تهران
توضیحات: در این مجموعه با سمت کارشناس پژوهشی مشغول کار بودم و از کارهایی که انجام دادم تجهیز آزمایشگاه الکترونیک آن مجموعه بود و همچنین در پروژه‌های تحقیقاتی متعدد ‌و برپایی سمیانرهای بین‌المللی فعالیت داشتم
تاریخ شروعتاریخ پایانعنوان مدرکموضوعدانشگاهنمرهشهرکشور

مقدماتی
- مکالمه ساده و درک نوشته ها
معلومات کاری- توان استفاده از زبان برای موارد کاری و خواندن متنها
روان- توان خواندن و نوشتن و صحبت روان بدون اشتباه
محلی- زبان مادری