سوابق کاری و تحصیلی مریم زرهون   

سوابق شغلی
  تدرسیار
شرکت/سازمان: دانشگاه علم و فناوری مازندران
از تاریخ: فروردين 1398     تا تاریخ: خرداد 1398
کشور: ایران  شهر: بهشهر
توضیحات: در کنار استاد دانشگاه..کلاسهای حل تمرین برای دانشجویان لیسانس برگزار میشد..که این مسئولیت را بر عهده گرفتم
  فتوکپی
شرکت/سازمان: بیمه آتیه سازان حافظ
از تاریخ: آذر 1394     تا تاریخ: شهريور 1395
کشور: ایران  شهر: ساری
توضیحات: به عنوان مسئول فتوکپی کار میکردم
تاریخ شروعتاریخ پایانعنوان مدرکموضوعدانشگاهنمرهشهرکشور
مهر 1395 بهمن 1397 فوق لیسانس ریاضی علم و فناوری مازندران بهشهر ایران
مهر 1385 اسفند 1392 لیسانس ریاضی پیام نور ساری ساری ایران

مقدماتی
- مکالمه ساده و درک نوشته ها
معلومات کاری- توان استفاده از زبان برای موارد کاری و خواندن متنها
روان- توان خواندن و نوشتن و صحبت روان بدون اشتباه
محلی- زبان مادری