سوابق کاری و تحصیلی علی نادریان   

سوابق شغلی
  ناظرپروژه های اصلاح شبکه ،،خط انتقال ،،پاپ جکینک ،،
شرکت/سازمان: شرکت مهندسین مشاورپارس جویاب
از تاریخ: آبان 1385     تا تاریخ: دي 1392
کشور: ایران  شهر: ماهشهر..رامشیر،،هندیجان،امیدیه و اهواز
توضیحات: نظارت بر اجرایی پروژه اصلاح شبکه شهرک طالقانی و ناحیه صنعتی و مسکن مهر ..اجرای کلکتور و اتصال به خط اصلی و صال به خ مسکن مهر ..اجرای شبکه اصلاح. و حوضچه شیر آلات در فاز شش و هفت وهمچنین اجرایلوله فولادی بصرت نیم دایره ازروی خور کنار دانشگاه آزاد واحدماهشهر..اجرای خطانتقال از اداره آب وفاضلاب ماهشهرتاشهرک مدنی..نظارت براجرای لوله رانی (پاپ جکینک. حفاری دستی..)از اداره امشیر بطول ۱۴۰متر عبور از چها باند تند روو کند رو و اتصال با حوضچه شیر آلات بهخط اصلی آزبست قدیم شهر رامشیر،،،نظارت براجرایی اصلاح شبکه وخط انتقال واجرای حوضچه شیر آلات و انجام حوضچه هوا وباکس های بتنی و اجرایی انشعابات درشهرستان هندیجان...نظارت. بر تاسیسات جدید تصفیه خانه چنیبیه. اهواز محدود..
  تکنسین اجرا
شرکت/سازمان: جهانپارس
از تاریخ: ارديبهشت 1385     تا تاریخ: مهر 1385
کشور: ایران  شهر: لامرد
توضیحات: کاهای سویل،،نظارت بر تمامی کارهای (محوطه سازی.پیاده رو آبروها مگر ریزی در شیب اطراف پیادهرو ،نظارت بر انجام دیچ ها و وی دیچ ها و یو دیچ ها )وکلیه کارهای سویل در پالایشگاه لامرد..
  تکنسین اجرا
شرکت/سازمان: جهان پارس
از تاریخ: آذر 1381     تا تاریخ: خرداد 1384
کشور: ایران  شهر: اهواز
توضیحات: اجرایی محوطه سازی (زیرسازی، آرماتوربندی،قالبندی،بتن ریزی طبق دتایل جهت اطاق دستگاهگازرسانی وتزریق وکنترل،شناژبندی اجرای بتن ،اجرایی دیواها سقفها ،وسفتکاری وظریف کاری اجرای فنداسیون جهت فلرها بتنریزی باحجمزیاددر قسمتهای پیوینگ وبخشهای از پالایشگاههای پروژه آماک
  تکنسین اجرا
شرکت/سازمان:
از تاریخ: آذر 1381     تا تاریخ: خرداد 1384
کشور: ایران  شهر: اهواز
توضیحات: نظارت برانجام محوطه سازی وکاهای سویل.درپالایشگاه
تاریخ شروعتاریخ پایانعنوان مدرکموضوعدانشگاهنمرهشهرکشور

مقدماتی
- مکالمه ساده و درک نوشته ها
معلومات کاری- توان استفاده از زبان برای موارد کاری و خواندن متنها
روان- توان خواندن و نوشتن و صحبت روان بدون اشتباه
محلی- زبان مادری