سوابق کاری و تحصیلی بهناز فریدون فر   

سوابق شغلی
  کارشناس شیمی
شرکت/سازمان:
از تاریخ: تير 1373     تا تاریخ: تا کنون
کشور: ایران  شهر: مشهد
توضیحات: 20 سال سابقه در صنایع مختلف شیمیایی از جمله مواد شوینده ارایشی بهداشتی ، لاستیک ، پلاستیک، رنگ
تاریخ شروعتاریخ پایانعنوان مدرکموضوعدانشگاهنمرهشهرکشور
مهر 1368 اسفند 1372 لیسانس شیمی محض فردوسی 14/31 مشهد ایران

مقدماتی
- مکالمه ساده و درک نوشته ها
معلومات کاری- توان استفاده از زبان برای موارد کاری و خواندن متنها
روان- توان خواندن و نوشتن و صحبت روان بدون اشتباه
محلی- زبان مادری