سوابق کاری و تحصیلی مریم صدرایی   

سوابق شغلی
  مشاور ومدرس مهارتهای زندگی
شرکت/سازمان: مدرسه غیر انتفاعی
از تاریخ: مهر 1395     تا تاریخ: خرداد 1396
کشور: ایران  شهر: البرز
توضیحات: مشاوره به دانش اموزان واولیا (شیوه های فرزندپروری) مدرس مهارتهای زندگی با بازی به دانش اموزان پیش دبستانی تا ششم ابتدایی
تاریخ شروعتاریخ پایانعنوان مدرکموضوعدانشگاهنمرهشهرکشور

مقدماتی
- مکالمه ساده و درک نوشته ها
معلومات کاری- توان استفاده از زبان برای موارد کاری و خواندن متنها
روان- توان خواندن و نوشتن و صحبت روان بدون اشتباه
محلی- زبان مادری