سوابق کاری و تحصیلی سعید بهادری   

سوابق شغلی
  کارشناس حسابداری
شرکت/سازمان: بیمه سامان
از تاریخ: شهريور 1394     تا تاریخ: تير 1396
کشور: ایران  شهر: تهران
توضیحات: تمام وقت - رضایت نامه شغلی
  رییس حسابداری
شرکت/سازمان: شرکت کبیر موتور
از تاریخ: ارديبهشت 1393     تا تاریخ: مرداد 1394
کشور: ایران  شهر: تهران
توضیحات: تمام وقت - رضایت نامه شغلی
  مسئول مالی
شرکت/سازمان: داده سامانه فن آوا
از تاریخ: تير 1392     تا تاریخ: آبان 1392
کشور: ایران  شهر: تهران
توضیحات: پاره وقت - حین خدمت سربازی تهیه صورتهای مالی میان دوره و طرج توجیحی افزایش سرمایه شرکت
  مسئول مالی
شرکت/سازمان: شرکت خرد پایه
از تاریخ: ارديبهشت 1390     تا تاریخ: تير 1391
کشور: ایران  شهر: تهران
توضیحات: تهیه صورتهای مالی و صورتهای مالی پیش بینی شده و همچنین، تهیه صورتهای مالی تلفیقی همزمان در شرکت توسعه مهندسی ایرانیان مشغول به کار بودم. شرکت های مذکور سرمایه گذار و هیات مدیره مشترک داشتند.
  کارشناس حسابداری
شرکت/سازمان: لوید آلمان کیش
از تاریخ: اسفند 1388     تا تاریخ: فروردين 1390
کشور: ایران  شهر: تهران
توضیحات: شرکت لوید آلمان کیش شعبه شرکت جی ال نوبل دنتون در ایران می باشد.
تاریخ شروعتاریخ پایانعنوان مدرکموضوعدانشگاهنمرهشهرکشور
مهر 1386 بهمن 1389 فوق لیسانس کارشناسی ارشد حسابداری آزاد تهران شمال 15/42 تهران ایران
مهر 1381 شهريور 1386 لیسانس کارشناسی حسابداری دانشگاه آزاد کرج 15/35 کرج ایران