سوابق کاری و تحصیلی ابراهیم حیاتی   

سوابق شغلی
  پروژه سری های زمانی(پیشبینی اب و هوا)
شرکت/سازمان: هواشناسی استان قم
از تاریخ: شهريور 1388     تا تاریخ: دي 1388
کشور: ایران  شهر: قم

  کارشناس اماری
شرکت/سازمان: صدا وسیمای قم
از تاریخ: فروردين 1386     تا تاریخ: فروردين 1388
کشور: ایران  شهر: م

  عضو و مسئول کانون فرهنگی
شرکت/سازمان: دانشگاه قم
از تاریخ: دي 1384     تا تاریخ: خرداد 1389
کشور: ایران  شهر: قم

  کارشناس سخت افزار ونرم افزاری موبایل
شرکت/سازمان: موبایل نگین
از تاریخ: مهر 1384     تا تاریخ: مهر 1387
کشور: ایران  شهر: قم

  کارشناس سخت افزار ونرم افزار
شرکت/سازمان: کامپیوتر تک
از تاریخ: فروردين 1384     تا تاریخ: فروردين 1387
کشور: ایران  شهر: قم

  مدیریت وتدریس در اموزشگاه
شرکت/سازمان: اموزشگاه نیکان
از تاریخ: تير 1383     تا تاریخ: تير 1384
کشور: ایران  شهر: تهران

  حسابدار
شرکت/سازمان: فروشگاه لاله صدر
از تاریخ: مهر 1382     تا تاریخ: مهر 1384
کشور: ایران  شهر: تهران

تاریخ شروعتاریخ پایانعنوان مدرکموضوعدانشگاهنمرهشهرکشور
مهر 1384 خرداد 1389 لیسانس ریاضی کاربردی قم 15.79 قم ایران

مقدماتی
- مکالمه ساده و درک نوشته ها
معلومات کاری- توان استفاده از زبان برای موارد کاری و خواندن متنها
روان- توان خواندن و نوشتن و صحبت روان بدون اشتباه
محلی- زبان مادری