سوابق کاری و تحصیلی ameneh sh   

سوابق شغلی
  مدیر روابط عمومی و کارشناس تولید محتوا و پشتیبان سایت
شرکت/سازمان: شرکت بازرگانی فیروزه
از تاریخ: دي 1395     تا تاریخ: تا کنون
کشور: ایران  شهر: مشهد
توضیحات: اینجانب از سال 95 تاکنون مسئول دفتر و مسئول روابط عمومی و کارشناس تولید محتوا وپشتیبان سایت را در رزومه ی خود دارم.و از آنجا که تمایل به رشد و کسب تجربه های جدید و موقعیت بهتر کاری دارم . در صورت یافتن شغل مناسب تر .این موقعیت کاری را ترک خواهم نمود.
  نتورکر فعال
شرکت/سازمان: شرکت بازاریابی شبکه ای پنبه ریز
از تاریخ: تير 1393     تا تاریخ: اسفند 1395
کشور: ایران  شهر: اسفراین- مشهد
توضیحات: به مدت تقریبا دوسال در حوزه نتورک مارکتینگ یا بازاریابی شبکه ای به صورت فعال در شرکت پنبه ریز در حوزه فروش و شبکه سازی فعالیت داشته ام.
تاریخ شروعتاریخ پایانعنوان مدرکموضوعدانشگاهنمرهشهرکشور
مهر 1389 دي 1393 لیسانس مهندسی صنایع دولتی بجنورد 13/39 بجنورد ایران

مقدماتی
- مکالمه ساده و درک نوشته ها
معلومات کاری- توان استفاده از زبان برای موارد کاری و خواندن متنها
روان- توان خواندن و نوشتن و صحبت روان بدون اشتباه
محلی- زبان مادری