سوابق کاری و تحصیلی ح ک   

سوابق شغلی
  کارشناس کنترل کیفیت
شرکت/سازمان: شرکت سه ستاره جلگه
از تاریخ: خرداد 1389     تا تاریخ: تير 1390
کشور: ایران  شهر: لوشان

  کارشناس کنترل کیفیت
شرکت/سازمان: شرکت زیتون طلایی مارلیک
از تاریخ: مرداد 1388     تا تاریخ: دي 1388
کشور: ایران  شهر: منجیل

  کارشناس کنترل کیفیت
شرکت/سازمان: شرکت نورا کشت و صنعت
از تاریخ: شهريور 1387     تا تاریخ: بهمن 1387
کشور: ایران  شهر: رشت

  کارشناس کنترل کیفیت
شرکت/سازمان: شرکت گلهای پاک سیما
از تاریخ: آذر 1385     تا تاریخ: اسفند 1386
کشور: ایران  شهر: رشت

  کار آموز
شرکت/سازمان: زمزم
از تاریخ: بهمن 1384     تا تاریخ: خرداد 1385
کشور: ایران  شهر: رشت

تاریخ شروعتاریخ پایانعنوان مدرکموضوعدانشگاهنمرهشهرکشور
مهر 1390 دانشجو فوق لیسانس فوق لیسانس دانشکاه آزاد دامغان دامغان ایران
بهمن 1381 تير 1385 لیسانس مهندسی کشاورزی_صنایع غذایی دانشگاه آزاد آیت الله آملی 18 آمل ایران

مقدماتی
- مکالمه ساده و درک نوشته ها
معلومات کاری- توان استفاده از زبان برای موارد کاری و خواندن متنها
روان- توان خواندن و نوشتن و صحبت روان بدون اشتباه
محلی- زبان مادری