سوابق کاری و تحصیلی امیرحسین شکرانی   

سوابق شغلی
هیچ موردی ثبت نشده است
تاریخ شروعتاریخ پایانعنوان مدرکموضوعدانشگاهنمرهشهرکشور

مقدماتی
- مکالمه ساده و درک نوشته ها
معلومات کاری- توان استفاده از زبان برای موارد کاری و خواندن متنها
روان- توان خواندن و نوشتن و صحبت روان بدون اشتباه
محلی- زبان مادری

به نام خدا

رزومه

مشخصات فردی

نام: امیرحسین       نام خانوادگی: شکرانی        نام پدر: محمدحسن         شماره ی شناسنامه:666

تاریخ تولد: 15/3/63         کدملی: 1552225437         محل تولد: مراغه         محل صدور: مراغه

وضعیت تحصیلی

 فارغ التحصیل رشته ی مطالعات ارتباطی و فناوری اطلاعات/  مقطع تحصیلی: کارشناسی 

دانشکده ی علوم اجتماعی و علوم ارتباطات/  دانشگاه علامه طباطبایی

مشغول به تحصیل در رشته ی علوم ارتباطات اجتماعی/  مقطع تحصیلی:کارشناسی ارشد    

دانشکده ی علوم انسانی و اجتماعی/  دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات

وضعیت نظام وظیفه

دارای کارت معافیت کفالت

مهارت

مهارت

رشته

تسلط کامل بر

windows,internet

و

Office

(word,excel,power point,access)

 

 

 

کامپیوتر

 

مسلط در حد پیشرفته

زبان انگلیسی

 

 

سوابق

سابقه ی 3 سال کار در نشریه ی دانشجویی به نام وحدت ملی در سمت سردبیری و سپس مدیرمسئولی