سوابق کاری و تحصیلی سوگل جهانشاهی   

سوابق شغلی
  پرسشگر و مصاحبه گر میدانی
شرکت/سازمان: شهرداری
از تاریخ: بهمن 1393     تا تاریخ: تا کنون
کشور: ایران  شهر: تهران

  کارمند اداری
شرکت/سازمان: بایگانی قوه قضائیه
از تاریخ: تير 1388     تا تاریخ: تا کنون
کشور: ایران  شهر: تهران

تاریخ شروعتاریخ پایانعنوان مدرکموضوعدانشگاهنمرهشهرکشور
مهر 1388 خرداد 1392 فوق لیسانس علوم اجتماعی-مردم شناسی تهران 16.88 تهران ایران

مقدماتی
- مکالمه ساده و درک نوشته ها
معلومات کاری- توان استفاده از زبان برای موارد کاری و خواندن متنها
روان- توان خواندن و نوشتن و صحبت روان بدون اشتباه
محلی- زبان مادری
توانا در انجام امور دفتری و اداری میباشم مسلط به برنامهword,powerpoint میباشم به امور مربوط به تایپ مسلط میباشم بر زبان انگلیسی تسلط نسبی دارم در انجام پروژه های اجتماعی فرهنگی و آسیب شناسی مهارت دارم در تحلیل داده ها به صورت کیفی مهارت دارم در بایگانی اسناد و مدارک با توجه به سابقه کاری مهارت دارم روابط عمومی بسیارعالی و فن بیان بسیارقوی دارم