سوابق کاری و تحصیلی .وحید جوکار   

سوابق شغلی
  کارشناس باغی و مکانیزاسیون
شرکت/سازمان: جهاد کشاورزی
از تاریخ: دي 1393     تا تاریخ: آبان 1395
کشور: ایران  شهر: اقلید
توضیحات: اینجانب در جهاد کشاورزی خنجشت شهرستان اقلید دارای سابقه هستم و سخت مسئولیت پذیر بوده و در امور دفتری و پرسنلی به شایستگی انجام وظیفه میکردم
تاریخ شروعتاریخ پایانعنوان مدرکموضوعدانشگاهنمرهشهرکشور
مهر 1390 بهمن 1392 لیسانس مهندسی تولیدات گیاهی موسسه آموزش عالی مهرگان محلات ۱۲.۳۶ محلات ایران

مقدماتی
- مکالمه ساده و درک نوشته ها
معلومات کاری- توان استفاده از زبان برای موارد کاری و خواندن متنها
روان- توان خواندن و نوشتن و صحبت روان بدون اشتباه
محلی- زبان مادری