سوابق کاری و تحصیلی مهدی حسن پور   

سوابق شغلی
  مدیر پروژه
شرکت/سازمان: فن آوران اطلاعات خبره
از تاریخ: دي 1388     تا تاریخ: تا کنون
کشور: ایران  شهر: تهران
توضیحات: مدیریت نیازها و زمانبندی کارها و هماهنگی اسناد و به روز نگهداری مستندات و ... تنها سیستم جامع و آنلاین بیمه ای کشور مستقر در 9 بیمه
  مدیر پروژه و طراح
شرکت/سازمان: شرکت مدار گسترش فن آوری اطلاعات
از تاریخ: خرداد 1383     تا تاریخ: اسفند 1388
کشور: ایران  شهر: تهران
توضیحات: پروژه ها: گزارش ساز، بازبینی، تغییر، ترجمه و راه اندازی پرتال Kentico
  طراح و برنامه نویس
شرکت/سازمان: همکاران سیستم
از تاریخ: مهر 1378     تا تاریخ: خرداد 1383
کشور: ایران  شهر: تهران

تاریخ شروعتاریخ پایانعنوان مدرکموضوعدانشگاهنمرهشهرکشور
مهر 1372 شهريور 1376 لیسانس مهندسی کامپیوتر (نرم افزار) لاهیجان 15 لاهیجان ایران

مقدماتی
- مکالمه ساده و درک نوشته ها
معلومات کاری- توان استفاده از زبان برای موارد کاری و خواندن متنها
روان- توان خواندن و نوشتن و صحبت روان بدون اشتباه
محلی- زبان مادری