سوابق کاری و تحصیلی زهره عبدی   

سوابق شغلی
  عنوان مسئول کتابخانه
شرکت/سازمان:
از تاریخ: مهر 1385     تا تاریخ: تا کنون
کشور: ایران  شهر: تهران
توضیحات:  کار در کتابخانه تخصصی و اطلاع رسانی شرکت مهندسی و تحقیقات صنایع لاستیک
  کتابدار
شرکت/سازمان:
از تاریخ: تير 1383     تا تاریخ: مهر 1383
کشور: ایران  شهر: دماوند
توضیحات:  کار در دانشگاه غیرانتفاعی ارشاد دماوند به عنوان کتابدار
تاریخ شروعتاریخ پایانعنوان مدرکموضوعدانشگاهنمرهشهرکشور
شهريور 1380 شهريور 1384 لیسانس کتابداری دانشگاه شاهد ایران

مقدماتی
- مکالمه ساده و درک نوشته ها
معلومات کاری- توان استفاده از زبان برای موارد کاری و خواندن متنها
روان- توان خواندن و نوشتن و صحبت روان بدون اشتباه
محلی- زبان مادری
 

     همکاری با آقای عمرانی در پروژه های فهرست نویسی و سازماندهی کتابخانه های:

·       دبیرستان پسرانه ارشاد

·       مجتمع آموزشی خرد

·       هنرستان کشاورزی رستم آباد (رودبار)

·       کتابخانه گفت و گوی تمدنها

·       کتابخانه شیلات

·       کتابهای لاتین کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران

·       کار در بخش مستند موضوع کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران

·       کار در بخش مستند مولف کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران

 

توانمندیها:

v   آشنایی با کامپیوتر و کار با نرم افزار Word, PowerPoint, Excel

v   آشنایی و کار با نرم افزارهای کتابداری: سیمرغ، پارس آذرخش و کاوش

v   کار با CD MARC و CD کتابشناسی ملی ایران، جستجو در سایت کتابخانه کنگره و اینترنت

v   کار در کتابخانه تخصصی و اطلاع رسانی شرکت مهندسی و تحقیقات صنایع لاستیک از 1 مهر 1385 تاکنون به عنوان مسئول کتابخانه.

v   شرکت در دوره 5S (خانه داری صنعتی) در شرکت مهندسی و تحقیقات صنایع لاستیک

v   ترجمه تعدادی مقاله و خبر برای مجله علمی ترویجی صنایع لاستیک ایران و خبرنامه صنعت لاستیک و همچنین سایت شرکت مهندسی و تحقیقات صنایع لاستیک .