کاملترین رزومه ها                 

علی اکبر آبادیه
مکانیک
وحید محرابی
 فوق لیسانس - مهندسی نرم افزار

برنامه نويس
امیر کا 20
 لیسانس - مهندسی فناوری اطلاعات - برنامه نویسی تحت وب

برنامه نويس
احسان پوررضایی
 فوق دیپلم - نرم افزار

کارشناس شبکه
محمد محسن افشاری فر
 لیسانس - مهندس نرم افزار

کارشناس شبکه
رضا علیمددی
مدير پروژه
مهندس یاشار اسمعیل دخت
 لیسانس - فناوری اطلاعات گرایش امنیت

کارشناس شبکه
محمود پارسایی
مدیریت، مالی و بازرگانی
محسن شیرعلی
 دیپلم - علوم انسانی- اقتصاد

تربیت بدنی و علوم ورزشی

 سوابق کاری و تحصیلی مژده احمدی   

سوابق شغلی
  کارشناس تولید سیستم
شرکت/سازمان:
از تاریخ: خرداد 1386     تا تاریخ: اسفند 1387
کشور: ایران  شهر: اصفهان
توضیحات: کمک طراح و برنامه نویس سیستم مدیریت شبکه تلفن همراه در محیط Visual studio.net به صورت وبی با کد C#, Asp.net, JavaScript و طراحی بخشی از سیستم مدیریت شبکه تلفن ثابت
  کارشناس نرم افزار- سرپرست برنامه نویسی و تحلیلگر
شرکت/سازمان:
از تاریخ: فروردين 1384     تا تاریخ: اسفند 1385
کشور: ایران  شهر: اصفهان
توضیحات: برنامه نویسی سیستم حقوق و دستمزد شرکت هامون گستر- برنامه نویسی نرم افزار مدیریت فروش آهن دفتر جهان گستر اسپادانا با ابزارهای SQL Server 7, Visual Basic 6 برنامه نویسی نرم افزار تهیه مستندات از منبع برنامه براساس ساختار توضیحات استانداردشده مدیریت پایگاه داده Sql Server 2000 و سرپرستی تیم برنامه نویسی تحلیلگر مجموعه سیستمهای MIS یک کارخانه تولیدی براساس متدولوژی SSADM و پیاده سازی بخشی از آن در محیط Visual Studio.net
  کارشناس تولید سیستم
شرکت/سازمان:
از تاریخ: آبان 1379     تا تاریخ: اسفند 1383
کشور: ایران  شهر: اصفهان
توضیحات: کمک طراحی و برنامه نویسی مجموعه سیستمهای جامع شهرداری اصفهان دبیرخانه-حقوق و دستمزد برنامه نویسی بخشی از سیستمهای املاک و حسابداری با ابزارهای SQL Server 7 , Visual Basic 6
تاریخ شروعتاریخ پایانعنوان مدرکموضوعدانشگاهنمرهشهرکشور
مهر 1389 دانشجو فوق لیسانس مهندسی کامپیوتر-نرم افزار صنعتی اصفهان اصفهان ایران
مهر 1375 بهمن 1379 لیسانس مهندسی کامپیوتر- نرم افزار صنعتی اصفهان اصفهان ایران

مقدماتی
- مکالمه ساده و درک نوشته ها
معلومات کاری- توان استفاده از زبان برای موارد کاری و خواندن متنها
روان- توان خواندن و نوشتن و صحبت روان بدون اشتباه
محلی- زبان مادری