کارگروههای عمومی
 
کارگروههای من
 

  کاملترین رزومه ها                 

علی اکبر آبادیه
مکانیک
وحید محرابی
 فوق لیسانس - مهندسی نرم افزار

برنامه نويس
امیر کا 20
 لیسانس - مهندسی فناوری اطلاعات - برنامه نویسی تحت وب

برنامه نويس
احسان پوررضایی
 فوق دیپلم - نرم افزار

کارشناس شبکه
محمد محسن افشاری فر
 لیسانس - مهندس نرم افزار

کارشناس شبکه
رضا علیمددی
مدير پروژه
مهندس یاشار اسمعیل دخت
 لیسانس - فناوری اطلاعات گرایش امنیت

کارشناس شبکه
محمود پارسایی
مدیریت، مالی و بازرگانی
محسن شیرعلی
 دیپلم - علوم انسانی- اقتصاد

تربیت بدنی و علوم ورزشی

 سوابق کاری و تحصیلی علیرضا نویدی   

سوابق شغلی
  مسئول رسیدگی به شکایات مشتریان
شرکت/سازمان: صنایع غذایی بهروز نیک
از تاریخ: شهريور 1387     تا تاریخ: اسفند 1389
کشور: ایران  شهر: تهران

  مدیر پروژه
شرکت/سازمان: مهندسین سهاب سازه میهن
از تاریخ: مرداد 1386     تا تاریخ: اسفند 1387
کشور: ایران  شهر: تهران

  مدیر موسسه
شرکت/سازمان: کانون فرهیختگان تهران
از تاریخ: فروردين 1385     تا تاریخ: آبان 1386
کشور: ایران  شهر: تهران
توضیحات: قبل از مدیریت به عنوان مشاور به مدت 4 سال فعالیت داشتم
  مشاور آموزشی . تحصیلی
شرکت/سازمان: کانون فرهنگیان ایران
از تاریخ: دي 1384     تا تاریخ: شهريور 1385
کشور: ایران  شهر: تهران

  عضو هیات مدیره
شرکت/سازمان: کانون دانشجویی هلال احمر
از تاریخ: مهر 1381     تا تاریخ: دي 1382
کشور: ایران  شهر: ساوه

  مدیر مسئول
شرکت/سازمان: نشریه دانشجویی پالیز
از تاریخ: مهر 1380     تا تاریخ: بهمن 1382
کشور: ایران  شهر:

  مدیر
شرکت/سازمان: کانون ادبی دنشگاه آزاد اسلامی واحد ساوه
از تاریخ: مهر 1380     تا تاریخ: دي 1382
کشور: ایران  شهر:

  امور اداری و مالی
شرکت/سازمان: شرکت هومند
از تاریخ: تير 1378     تا تاریخ: بهمن 1379
کشور: ایران  شهر:

تاریخ شروعتاریخ پایانعنوان مدرکموضوعدانشگاهنمرهشهرکشور
آذر 1387 بهمن 1389 لیسانس حقوق قضایی جامع علمی کاربردی 16.58 تهران ایران
دي 1379 بهمن 1382 فوق دیپلم دامپزشکی آزاد اسلامی 17 ساوه ایران

مقدماتی
- مکالمه ساده و درک نوشته ها
معلومات کاری- توان استفاده از زبان برای موارد کاری و خواندن متنها
روان- توان خواندن و نوشتن و صحبت روان بدون اشتباه
محلی- زبان مادری