کارگروههای عمومی
 

  کاملترین رزومه ها                 

علی اکبر آبادیه
مکانیک
وحید محرابی
 فوق لیسانس - مهندسی نرم افزار

برنامه نويس
امیر کا 20
 لیسانس - مهندسی فناوری اطلاعات - برنامه نویسی تحت وب

برنامه نويس
احسان پوررضایی
 فوق دیپلم - نرم افزار

کارشناس شبکه
محمد محسن افشاری فر
 لیسانس - مهندس نرم افزار

کارشناس شبکه
رضا علیمددی
مدير پروژه
مهندس یاشار اسمعیل دخت
 لیسانس - فناوری اطلاعات گرایش امنیت

کارشناس شبکه
محمود پارسایی
مدیریت، مالی و بازرگانی
محسن شیرعلی
 دیپلم - علوم انسانی- اقتصاد

تربیت بدنی و علوم ورزشی

 سوابق کاری و تحصیلی سمیه جلالی   

سوابق شغلی
  کارشناس مهندسی بهداشت حرفه ای
شرکت/سازمان: دانشکده بهداشت
از تاریخ: بهمن 1390     تا تاریخ: تا کنون
کشور: ایران  شهر: مشهد
توضیحات: مسئول آزمایشگاه و کارآموز ی دانشجویان
  کارشناس بهداشت حرفه ای
شرکت/سازمان: صنعت چوب و mdf تولیکا
از تاریخ: مهر 1390     تا تاریخ: اسفند 1390
کشور: ایران  شهر: مشهد
توضیحات: مهندس مشاور شرکت
  کارشناس بهداشت حرفه ای
شرکت/سازمان: لبنیات شرق
از تاریخ: ارديبهشت 1390     تا تاریخ: شهريور 1390
کشور: ایران  شهر: باخرز
توضیحات: کارآموز
  کاردان بهداشت حرفه ای
شرکت/سازمان: نساجی
از تاریخ: مهر 1387     تا تاریخ: اسفند 1387
کشور: ایران  شهر: گناباد
توضیحات: کارآموز
تاریخ شروعتاریخ پایانعنوان مدرکموضوعدانشگاهنمرهشهرکشور
مهر 1389 شهريور 1390 لیسانس مهندسی بهداشت حرفه ای علوم پزشکی تهران 15.87 تهران ایران
بهمن 1386 بهمن 1388 فوق دیپلم بهداشت حرفه ای علوم پزشکی گناباد 15.76 گناباد ایران

مقدماتی
- مکالمه ساده و درک نوشته ها
معلومات کاری- توان استفاده از زبان برای موارد کاری و خواندن متنها
روان- توان خواندن و نوشتن و صحبت روان بدون اشتباه
محلی- زبان مادری