کارگروههای عمومی
 
کارگروههای من
 

  کاملترین رزومه ها                 

علی اکبر آبادیه
مکانیک
وحید محرابی
 فوق لیسانس - مهندسی نرم افزار

برنامه نويس
امیر کا 20
 لیسانس - مهندسی فناوری اطلاعات - برنامه نویسی تحت وب

برنامه نويس
احسان پوررضایی
 فوق دیپلم - نرم افزار

کارشناس شبکه
محمد محسن افشاری فر
 لیسانس - مهندس نرم افزار

کارشناس شبکه
رضا علیمددی
مدير پروژه
مهندس یاشار اسمعیل دخت
 لیسانس - فناوری اطلاعات گرایش امنیت

کارشناس شبکه
محمود پارسایی
مدیریت، مالی و بازرگانی
محسن شیرعلی
 دیپلم - علوم انسانی- اقتصاد

تربیت بدنی و علوم ورزشی

 سوابق کاری و تحصیلی منصور اردش   

سوابق شغلی
  تدریس دروس کنکور علوم انسانی و کلیه دروس مقطع کارشناسی رشته حقوق
شرکت/سازمان: خصوصی و آموزشگاه های معتبر
از تاریخ: مهر 1389     تا تاریخ: تا کنون
کشور: ایران  شهر: تهران . کرج

  نمایندگی
شرکت/سازمان: شرکت 1708 سراوان
از تاریخ: مهر 1387     تا تاریخ: آذر 1388
کشور: ایران  شهر: زاهدان

  تدریس کلیه دروس کنکور رشته انسانی
شرکت/سازمان: آموزشگاه های کنکور
از تاریخ: مهر 1384     تا تاریخ: دي 1388
کشور: ایران  شهر: تهران . زاهدان

تاریخ شروعتاریخ پایانعنوان مدرکموضوعدانشگاهنمرهشهرکشور
دي 1388 دانشجو فوق لیسانس فقه و حقوق اسلامی قم قم ایران
مهر 1384 دي 1388 لیسانس حقوق زاهدان زاهدان ایران

مقدماتی
- مکالمه ساده و درک نوشته ها
معلومات کاری- توان استفاده از زبان برای موارد کاری و خواندن متنها
روان- توان خواندن و نوشتن و صحبت روان بدون اشتباه
محلی- زبان مادری