کارگروههای عمومی
 
کارگروههای من
 

  کاملترین رزومه ها                 

علی اکبر آبادیه
مکانیک
وحید محرابی
 فوق لیسانس - مهندسی نرم افزار

برنامه نويس
امیر کا 20
 لیسانس - مهندسی فناوری اطلاعات - برنامه نویسی تحت وب

برنامه نويس
احسان پوررضایی
 فوق دیپلم - نرم افزار

کارشناس شبکه
محمد محسن افشاری فر
 لیسانس - مهندس نرم افزار

کارشناس شبکه
رضا علیمددی
مدير پروژه
مهندس یاشار اسمعیل دخت
 لیسانس - فناوری اطلاعات گرایش امنیت

کارشناس شبکه
محمود پارسایی
مدیریت، مالی و بازرگانی
محسن شیرعلی
 دیپلم - علوم انسانی- اقتصاد

تربیت بدنی و علوم ورزشی

 سوابق کاری و تحصیلی مجید حدیقی   

سوابق شغلی
  کاردان رادیولوژی و سنجش تراکم استخوان
شرکت/سازمان: مرکز تصویربرداری پردیس نور
از تاریخ: آبان 1391     تا تاریخ: تا کنون
کشور: ایران  شهر: تهران
توضیحات: انجام کلیه عکس های روتین- رنگی - دندان - سنجش تراکم استخوان
  کاردان رادیولوژی
شرکت/سازمان: مرکز تصویر برداری کوروش
از تاریخ: تير 1391     تا تاریخ: مهر 1391
کشور: ایران  شهر: تهران
توضیحات: علت عدم همکاری با مجموعه پرداخت نکردن حقوق و عدم تعهد مجمومه به توافقات فی ما بین
  کاردان رادیولوژی
شرکت/سازمان: بیمارستان جنرال مدائن
از تاریخ: خرداد 1388     تا تاریخ: مرداد 1390
کشور: ایران  شهر: تهران

  کاردان رادیولوژی
شرکت/سازمان: بیمارستان ارتوپدی معیری
از تاریخ: مهر 1387     تا تاریخ: تير 1389
کشور: ایران  شهر: تهران

  کاردان رادیولوژی
شرکت/سازمان: بیمارستان تهرانپارس
از تاریخ: فروردين 1386     تا تاریخ: ارديبهشت 1388
کشور: ایران  شهر: تهران

  کارشناس آنژیوگرافی
شرکت/سازمان: بیمارستان شهدا تجریش
از تاریخ: ارديبهشت 1385     تا تاریخ: خرداد 1386
کشور: ایران  شهر: تهران

تاریخ شروعتاریخ پایانعنوان مدرکموضوعدانشگاهنمرهشهرکشور
بهمن 1379 خرداد 1382 فوق دیپلم تکنسین رادیولوژی علوم پزشکی مازندران - ساری 17.04 ساری ایران

مقدماتی
- مکالمه ساده و درک نوشته ها
معلومات کاری- توان استفاده از زبان برای موارد کاری و خواندن متنها
روان- توان خواندن و نوشتن و صحبت روان بدون اشتباه
محلی- زبان مادری

در کار رادیولوژی مسلط به عکسهای روتین ، رنگی ، پانورکس

ماساژ را به صورت علمی و عملی کار کرده  و با توجه به شناخت آناتومی بدن در این کار مهارت خواصی داشته

در زمینه آنژیوگرافی مغز و اندام دسیار پزشک و همزمان اپراتور دستگاه بوده ام