کارگروههای عمومی
 
کارگروههای من
 

  کاملترین رزومه ها                 

علی اکبر آبادیه
مکانیک
وحید محرابی
 فوق لیسانس - مهندسی نرم افزار

برنامه نويس
امیر کا 20
 لیسانس - مهندسی فناوری اطلاعات - برنامه نویسی تحت وب

برنامه نويس
احسان پوررضایی
 فوق دیپلم - نرم افزار

کارشناس شبکه
محمد محسن افشاری فر
 لیسانس - مهندس نرم افزار

کارشناس شبکه
رضا علیمددی
مدير پروژه
مهندس یاشار اسمعیل دخت
 لیسانس - فناوری اطلاعات گرایش امنیت

کارشناس شبکه
محمود پارسایی
مدیریت، مالی و بازرگانی
محسن شیرعلی
 دیپلم - علوم انسانی- اقتصاد

تربیت بدنی و علوم ورزشی

 سوابق کاری و تحصیلی مهران اکرمی   

سوابق شغلی
  مهندس فرایند تصفیه فاضلاب
شرکت/سازمان: پارس آب تدبیر
از تاریخ: آذر 1399     تا تاریخ: تا کنون
کشور: ایران  شهر: مشهد
توضیحات: سرپرست فرایند تصفیه خانه شماره ۵ مشهد
  مهندس عمران
شرکت/سازمان: سارویه سازان سناباد
از تاریخ: فروردين 1396     تا تاریخ: آذر 1398
کشور: ایران  شهر: قوچان
توضیحات: مهندس عمران در پروژه های راه روستایی مشکانلو، میدان ورودی قوچان و مجتمع فرهنگی قوچان
تاریخ شروعتاریخ پایانعنوان مدرکموضوعدانشگاهنمرهشهرکشور

مقدماتی
- مکالمه ساده و درک نوشته ها
معلومات کاری- توان استفاده از زبان برای موارد کاری و خواندن متنها
روان- توان خواندن و نوشتن و صحبت روان بدون اشتباه
محلی- زبان مادری