کارگروههای من
 

  کاملترین رزومه ها                 

علی اکبر آبادیه
مکانیک
وحید محرابی
 فوق لیسانس - مهندسی نرم افزار

برنامه نويس
امیر کا 20
 لیسانس - مهندسی فناوری اطلاعات - برنامه نویسی تحت وب

برنامه نويس
احسان پوررضایی
 فوق دیپلم - نرم افزار

کارشناس شبکه
محمد محسن افشاری فر
 لیسانس - مهندس نرم افزار

کارشناس شبکه
رضا علیمددی
مدير پروژه
مهندس یاشار اسمعیل دخت
 لیسانس - فناوری اطلاعات گرایش امنیت

کارشناس شبکه
محمود پارسایی
مدیریت، مالی و بازرگانی
محسن شیرعلی
 دیپلم - علوم انسانی- اقتصاد

تربیت بدنی و علوم ورزشی

 سوابق کاری و تحصیلی roya mahdilo   

سوابق شغلی
  کارگزینی
شرکت/سازمان: شکت بازرگانی محمدی
از تاریخ: خرداد 1388     تا تاریخ: تير 1389
کشور: ایران  شهر: قم

  روابط عمومی ومعاونت گردشگری
شرکت/سازمان: فرهنگسرای جوان
از تاریخ: فروردين 1388     تا تاریخ: تا کنون
کشور: ایران  شهر: قم

  سرپرست گروه
شرکت/سازمان: سازمان ملی جوانان
از تاریخ: آذر 1386     تا تاریخ: شهريور 1390
کشور: ایران  شهر: قم

  مدیر فروش
شرکت/سازمان:
از تاریخ: خرداد 1385     تا تاریخ: مرداد 1388
کشور: ایران  شهر: قم

تاریخ شروعتاریخ پایانعنوان مدرکموضوعدانشگاهنمرهشهرکشور
مهر 1391 دانشجو فوق لیسانس علوم سیاسی ازاد قم 16/68 قم ایران
مهر 1381 ارديبهشت 1385 لیسانس علوم سیاسی ازاد قم قم ایران

مقدماتی
- مکالمه ساده و درک نوشته ها
معلومات کاری- توان استفاده از زبان برای موارد کاری و خواندن متنها
روان- توان خواندن و نوشتن و صحبت روان بدون اشتباه
محلی- زبان مادری