کارگروههای عمومی
 
کارگروههای من
 

  کاملترین رزومه ها                 

علی اکبر آبادیه
مکانیک
وحید محرابی
 فوق لیسانس - مهندسی نرم افزار

برنامه نويس
امیر کا 20
 لیسانس - مهندسی فناوری اطلاعات - برنامه نویسی تحت وب

برنامه نويس
احسان پوررضایی
 فوق دیپلم - نرم افزار

کارشناس شبکه
محمد محسن افشاری فر
 لیسانس - مهندس نرم افزار

کارشناس شبکه
رضا علیمددی
مدير پروژه
مهندس یاشار اسمعیل دخت
 لیسانس - فناوری اطلاعات گرایش امنیت

کارشناس شبکه
محمود پارسایی
مدیریت، مالی و بازرگانی
محسن شیرعلی
 دیپلم - علوم انسانی- اقتصاد

تربیت بدنی و علوم ورزشی

 سوابق کاری و تحصیلی رضا پیوندی   

سوابق شغلی
  مسئول مرکز سلامت کار پتروشیمی اراک
شرکت/سازمان:
از تاریخ: آبان 1377     تا تاریخ: شهريور 1388
کشور: ایران  شهر:
توضیحات: -پزشک کار و مسئول مرکز سلامت کار پتروشیمی اراک -انجام معاینات شغلی -انجام تحقیقات در حوزه سلامت و وسلامت کار -پزشک اورزانس
تاریخ شروعتاریخ پایانعنوان مدرکموضوعدانشگاهنمرهشهرکشور
شهريور 1380 شهريور 1383 فوق لیسانس مدیریت طب کار و بهداشت شغلیmph-moe تهران 18 ایران
مهر 1367 شهريور 1374 دکترا پزشک عمومی علوم پزشکی تهران 16.5 تهران ایران

مقدماتی
- مکالمه ساده و درک نوشته ها
معلومات کاری- توان استفاده از زبان برای موارد کاری و خواندن متنها
روان- توان خواندن و نوشتن و صحبت روان بدون اشتباه
محلی- زبان مادری

مهارتهای فنی:

-طراحی معاینات شغلی

-مدیریت سلامت شغلی و HSE

-مشاوره

-طراحی و اجرای برنامه های تحقیقاتی

-طراحی و اجرای برنامه های اموزشی

-انالیز آماری  و تسلط به نرم افزار SPSS

-