کارگروههای عمومی
 
کارگروههای من
 

  کاملترین رزومه ها                 

علی اکبر آبادیه
مکانیک
وحید محرابی
 فوق لیسانس - مهندسی نرم افزار

برنامه نويس
امیر کا 20
 لیسانس - مهندسی فناوری اطلاعات - برنامه نویسی تحت وب

برنامه نويس
احسان پوررضایی
 فوق دیپلم - نرم افزار

کارشناس شبکه
محمد محسن افشاری فر
 لیسانس - مهندس نرم افزار

کارشناس شبکه
رضا علیمددی
مدير پروژه
مهندس یاشار اسمعیل دخت
 لیسانس - فناوری اطلاعات گرایش امنیت

کارشناس شبکه
محمود پارسایی
مدیریت، مالی و بازرگانی
محسن شیرعلی
 دیپلم - علوم انسانی- اقتصاد

تربیت بدنی و علوم ورزشی

 سوابق کاری و تحصیلی ف ف   

سوابق شغلی
  سند نویسی با کامپیوتر
شرکت/سازمان: دفترخانه اسنادرسمی
از تاریخ: فروردين 1388     تا تاریخ: تا کنون
کشور: ایران  شهر: تهران
توضیحات: چند ماه در دفتر وکالت کارآموزی کرده. حدود چند هفته نیز در دفتر اسناد رسمی کار سند نویسی با کامپیوتر را انجام داده ام. لازم به ذکر است که تمایل به همکاری در دفاتر حقوقی به صورت کارآموز وبدون حقوق را نیز دارم.
 
شرکت/سازمان:
از تاریخ: فروردين 1388     تا تاریخ: تا کنون
کشور: ایران  شهر: تهران
توضیحات: همچنین تمایل به همکاری با وکلای محترم و پیگیری پرونده را دارم. توانایی نوشتن دادخواست ولایحه ی دفاعیه را نیز دارا می باشم.
تاریخ شروعتاریخ پایانعنوان مدرکموضوعدانشگاهنمرهشهرکشور
مهر 1383 تير 1387 لیسانس حقوق کار 16/29 قزوین ایران

مقدماتی
- مکالمه ساده و درک نوشته ها
معلومات کاری- توان استفاده از زبان برای موارد کاری و خواندن متنها
روان- توان خواندن و نوشتن و صحبت روان بدون اشتباه
محلی- زبان مادری