کارگروههای عمومی
 
کارگروههای من
 

  کاملترین رزومه ها                 

علی اکبر آبادیه
مکانیک
وحید محرابی
 فوق لیسانس - مهندسی نرم افزار

برنامه نويس
امیر کا 20
 لیسانس - مهندسی فناوری اطلاعات - برنامه نویسی تحت وب

برنامه نويس
احسان پوررضایی
 فوق دیپلم - نرم افزار

کارشناس شبکه
محمد محسن افشاری فر
 لیسانس - مهندس نرم افزار

کارشناس شبکه
رضا علیمددی
مدير پروژه
مهندس یاشار اسمعیل دخت
 لیسانس - فناوری اطلاعات گرایش امنیت

کارشناس شبکه
محمود پارسایی
مدیریت، مالی و بازرگانی
محسن شیرعلی
 دیپلم - علوم انسانی- اقتصاد

تربیت بدنی و علوم ورزشی

 سوابق کاری و تحصیلی ویدا هدایتی   

سوابق شغلی
  دبیرخانه .مددکاری
شرکت/سازمان: کمیته امداد
از تاریخ: ارديبهشت 1391     تا تاریخ: مرداد 1393
کشور: ایران  شهر: کرج

  صندوق دار و مسعول پذیرش
شرکت/سازمان: نمایندگی سایپا
از تاریخ: تير 1386     تا تاریخ: مرداد 1390
کشور: ایران  شهر: کرج

تاریخ شروعتاریخ پایانعنوان مدرکموضوعدانشگاهنمرهشهرکشور
ارديبهشت 1392 دانشجو لیسانس مدیریت بیمه اشخاص بیمه ایران‌ ۱۵ تهران‌ ایران
ارديبهشت 1389 ارديبهشت 1391 فوق دیپلم حستبداری صنعتی علمی کاربردی ۱۵/۶۵ تهران ایران

مقدماتی
- مکالمه ساده و درک نوشته ها
معلومات کاری- توان استفاده از زبان برای موارد کاری و خواندن متنها
روان- توان خواندن و نوشتن و صحبت روان بدون اشتباه
محلی- زبان مادری